Prof.Dr. Canan Tanıdır

2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Tıpta Uzmanlık Sınavında derece yaparak ilk tercihim olan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi bölümünü kazandım. 5 senelik uzmanlık eğitimimden sonra Prof.Dr.Nahit Motavalli Mukaddes hocamın danışmanlığında “Asperger Sendromunda Psikiyatrik Eş Tanılar” isimli tez çalışmamı tamamlayarak 2008 yılında Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi uzmanı oldum. 2010-2012 yılları arasında mecburi hizmetimin bir kısmını Şanlıurfa Çocuk Hastanesinde, bir kısmını da Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları E.A.H ve Prof.Dr.Mazhar Osman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları E.A.H’de tamamladım. 2012 yılında başasistanlık sınavında başarılı olarak Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları E.A.H’e başasistan olarak atandım. Önceleri geçici görev şeklinde daha sonra kadromun atanmasıyla 2013 yılından Eylül 2017’ye kadar Prof.Dr.Mazhar Osman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları E.A.H’de başasistan olarak çalışıp birçok asistanımızın yetişmesine katkıda bulundum ve 2 tane tez çalışması ve birçok klinik çalışma yürüttüm. Mart 2017 yılında girdiğim doçentlik sınavında başarılı olarak doçent ünvanına hak kazandım. Temmuz 2017’de İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atandım. Eylül 2017’den bu yana İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde psikoloji bölümü öğretim üyesi olarak psikoloji lisans ve yüksek lisans dersleri vermekteyim ve klinik değerlendirme ve çalışmalarımı Bahçeşehirdeki muayenehanemde sürdürmekteyim.

Psikoterapi alanında eğitim ve sertifikalarım:

5 yıl süre ile Grup Psikoterapileri Derneği Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü'nden psikodrama eğitimi alıp "Psikodrama asistanlığı" belgesini kazandım ve tez aşamasına gelmiş bulunmaktayım.

İstanbul Aile ve Çift Terapileri Enstitüsünde Yrd.Doç.Dr. Murat Dokur tarafından 200 saat "aile ve çift terapisi" eğitimi aldım.

Kognitif Davranış Terapileri Derneği tarafından düzenlenmiş olan “Çocuk ve Ergenlerde İyi ve Etik Uygulamalar Bağlamında Kognitif ve Davranışçı Terapi (Bilişsel Davranışçı Terapi)” eğitimini aldım.