TERAPİLER

 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Aile Terapisi
 • Destekleyici Terapi
 • Kabul ve Kararlılık Terapisi
 • Şefkat Terapisi
 • Grup Terapileri
 • Psikodrama Uygulamaları

PSİKOLOJİK TESTLER

 • WISC-IV Zekâ Testi
 • WISC-R Zekâ Testi
 • Standford Binet Zekâ Testi
 • DENVER Gelişim Testi
 • CAS testi

ÇOCUK ve ERGEN PSİKİYATRİSİ

 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
 • Otizm belirtileri
 • Konuşma gecikmesi
 • Depresyon
 • Öğrenme Sorunları
 • Öfke kontrol problemleri
 • Kaygı ve korkular
 • Takıntılar
 • Ergenlikle ilgili problemler
 • İçe kapanıklık
 • Psikotik bozukluklar (Şizofreni)
 • İki uçlu duygudurum bozuklukları
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Boşanma
 • Yas süreci
 • Uyum problemleri
 • Okul korkusu/okul reddi
 • Gece alt ıslatma
 • Kimlik karmaşası